Donaties

Stichting Us Thús heeft als doel om de kennis en wijsheid van het Tibetaans boeddhisme beschikbaar te maken in Nederland. Dit doet de stichting door het vertalen en uitgeven van klassieke en hedendaagse Tibetaans boeddhistische teksten (met name op het gebied van filosofie en beoefening), het bieden van de mogelijkheid voor studie en beoefening en in het verlengde daarvan het uitnodigen van leraren om lezingen te geven. Daarnaast zet de stichting zich in voor oude en afgedankte dieren.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ wat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41004971. Het bestuur bestaat uit Yvonne Wijland, Thimo Jansen en Stephen Gethin.

Donaties om onze activiteiten te ondersteunen zijn van harte welkom. Uw donatie kan overgemaakt worden naar IBAN NL 20 RABO 0308 7260 57 t.n.v Stichting Us Thús te Bilthoven.
(BIC/Swift RABONL2U)

U kunt eventueel aangeven waar de donatie voor bedoeld is, door ‘uitgeverij’,  ‘verzorging van dieren’ of bijvoorbeeld het ‘bevrijden van dieren’ te vermelden bij het overmaken. Wilt u op een andere wijze financieel bijdragen neem dan contact met ons op.